Agility Kroměříž

Agility Kroměříž, z.s. bylo založeno již 15.3.2007 skupinkou nadšenců, kterým se podařilo vybudovat fungující organizaci, která pořádá pravidelně kurzy pro veřejnost a také závody agility i na té nejvyšší úrovni v naší zemi. Našim cílem však bylo, je a vždy bude trávit čas společně se psy a s přáteli a užívat si volný čas na trénincích i závodech. Každý nový zájemce do našich řad je vítán!

Činnost organizace je finančně podporována městem Kroměříž

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Výbor Agility Kroměříž, z. s. tímto zve členy spolku na členskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 15. 2. 2024 v 17,30 hod. v restauraci Pepinova pizza, Havlíčkova ul. 67, Kroměříž.

Program:

1. Úvod

2. Vyhodnocení činnosti za rok 2023

3. Plán činnosti na rok 2024

4. Volba výboru spolku

5. Projednání podaných žádostí o vstup nových členů do spolku

6. Diskuze